Rotenso Teta X - test

PLN 7,020.00 z podatkiem*

Podana cena za urządzenie wraz z montażem podstawowym* brutto z zastosowaną 8% stawką VAT jest tylko dla Klientów indywidualnych, do celów mieszkaniowych, którzy posiadają powierzchnię użytkową poniżej 300 m2- budynki mieszkalne jednorodzinne, 150 m2- lokale mieszkalne (art. 41 ust. 12 b ustawy VAT)

Montaż w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach.


Teta_PLKKjpg

 *Zakres montażu podstawowego:
 
- montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej na wysokości do 3 m.
- wykonanie łączącej jednostki instalacji z rur miedzianych w otulinie o długości do 3 m
- wykonanie łączącej jednostki instalacji elektrycznej o długości do 3 m.b.      
- wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania skroplin o długości do 5 m.b.
- wykonanie jednego przebicia Ø40÷Ø65 o głębokości do 50 cm. w ścianie zewnętrznej
- podłączenie do istniejącej i dostosowanej do danego urządzenia instalacji elektrycznej o
długości do 3 m.b .
- wspornik lub stopy odpowiednie do ciężaru i sposobu montażu jednostki zewnętrznej
- rury miedziane w otulinie – do 3 m.b.
- przewody elektryczne – do 3 m.b.
- rury skroplin do 5 m.b.
- niezbędne elementy montażowe: kołki rozporowe, śruby, wkręty.
- uszczelnienie przebicia

Opcje produktu

* W przypadku zamieszkiwania w Poland. Stawki podatkowe innych krajów zostaną obliczone w kasie. Cena bez podatku: PLN 6,500.00.